S2N PARTners - Voorwaarden

Voorwaarden en condities PARTners, uw Second2New-bonussysteem

 1. Iedere klant die door Second2New tegen vergoeding een onderdeel (van een oldtimer) laat scannen, doet na ontvangst door Second2New van het totale bedrag van de bijbehorende factuur automatisch mee aan PARTners, het Second2New-bonussysteem, bij scans waarbij het juridische eigendom toebehoort aan Second2New;
 2. Dit houdt in dat wanneer u hebt betaald voor het maken van een nieuwe scanfile die later weer via Second2New wordt verkocht, dat u daarvan profiteert door een korting op scan- en/of reverse engineering-uren bij een nieuwe opdracht (de zgn. ‘credits’) of door het opbouwen van contante vergoeding;
 3. Het bonussysteem loopt jaarlijks van 1 oktober t/m 30 september. De afrekening vindt jaarlijks plaats;
 4. De afrekening vindt plaats op basis van de in deze periode gerealiseerde verkoopwaarde van de scanfile(s) die wij in uw opdracht hebben gemaakt. De verkoopwaarde per scanfile wordt als volgt berekend: het aantal keer dat de scanfile in een periode via Second2New aan een andere klant is verkocht x het tarief voor de betreffende scanfile;
 5. Deelnemers van PARTners ontvangen jaarlijks begin oktober een mail van Second2New en krijgen de mogelijkheid om binnen 30 dagen aan te geven of zij gebruik willen maken van de in het afgelopen boekjaar opgebouwde credits of van de in het afgelopen boekjaar opgebouwde geldbedrag. Na het maken van een keuze kan dit niet meer worden gewijzigd;
 6. Wordt de voorkeur voor credits of geldbedrag niet tijdig doorgegeven, dan worden door Second2New automatisch credits toegekend;
 7. Als er wordt gekozen voor uitkering van het geldbedrag, dan wordt dit bedrag (minus de mogelijke transactiekosten voor internationale geldoverschrijving) jaarlijks in december op de bij Second2New opgegeven bankrekening van de klant gestort. De klant dient zelf zorg te dragen voor het aanleveren van de juiste bankgegevens bij Second2New. Bij een onjuist bankrekeningnummer wordt door Second2New de gemaakte keuze voor een geldbedrag van de klant automatisch omgezet in credits;
 8. Als er wordt gekozen voor credits, dan ontvangt de klant een unieke code waardoor de credits bij toekomstige opdrachten kunnen worden gebruikt;
 9. Credits kunnen alleen worden gebruikt bij Second2New als bijdrage in de kosten voor scannen en reverse engineering;
 10. Opgebouwde credits blijven geldig tot en met 31 december in het jaar na toekenning van de credits;
 11. In het verleden gespaarde credits kunnen niet worden omgewisseld in contant geld;
 12. Credits zijn overdraagbaar aan bestaande en/of nieuw in te schrijven klanten. Bij overdracht blijft de gebruiksduur van credits onveranderd;
 13. De percentages op de vergoeding voor zowel credits als voor het opbouwen van een geldbedrag kunnen jaarlijks door Second2New worden aangepast en gelden dan voor het komende bonusjaar;
 14. Second2New behoudt zich het recht voor het bonussysteem te wijzigen, aan te passen of op termijn stop te zetten. Bij stopzetting van het PARTners bonussysteem worden opgebouwde tegoeden uitbetaald c.q. credits toegekend, conform de hiervoor vermelde voorwaarden;
 15. Second2New behoudt zich het recht voor om klanten van het bonussysteem uit te sluiten, wanneer daar dwingende redenen voor zijn.

Definities

Scan/scanfile: een 3 dimensionaal digitaal bestand gemaakt van een door Second2New gescand onderdeel/object, waarbij Second2New de juridische eigenaar is.

Klant: de persoon die Second2New voor zijn scan-werkzaamheden heeft betaald.

Verkoop via Second2New: zowel verkoop van scans door Second2New zelf (directe verkoop) als via partners van Second2New (indirecte verkoop).

Partners van Second2New: die partijen die gebruiken maken van het digitale magazijn van Second2New. 

SECOND2NEW B.V.

Wisselweg 33
1314 CB Almere
Nederland 
tel. 036-207 0222
KVK nummer: 66312582 
BTW nummer: NL856489876B01

Over ons

Service

Volg ons

 

Log In or Sign Up

Forgot your password? / Forgot your username?